ReComp

reklama – szkolenia – komputery

Projekty

projekty z dofinansowaniem UE

Projekty

Obecnie realizujemy projekt „E-kompetentni po 50-tce”, nr umowy RPSW.08.04.02-26-0083/17-00. Celem głównym projektu jest nabycie kompetencji komputerowych co najmniej w obszarach: Komunikacja, Tworzenie treści i Informacja na poziomie A lub B lub C zgodnie z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP przez co najmniej 90% spośród 140 osób w wieku 50 lat i więcej (w tym 72K i 54M, 28 OzN, 84 osób o niskich kwalifikacjach), zamieszkałych w województwie świętokrzyskim wyłącznie w gminach stanowiących obszar OSI w powiatach: skarżyski (gm. Bliżyn), opatowski (gm. Opatów, Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, Tarłów), ostrowiecki (gm. Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów), konecki (gm. Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka), kielecki (gm. Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, Bodzentyn) przez realizację 14 szkoleń komputerowych zakończonych egzaminem zewnętrznym i certyfikatem ECDL Profile.

Budżet projektu: 346 675,00 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa: 312 007,50 zł

KONTAKT

facebook Google+